• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Artykuły

Dzień Bezpiecznego Internetu

DBI- 2019 – DZIAŁAJMY RAZEM bezpieczeństwo w internecie

W związku z corocznymi obchodami DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU w szkole realizowaliśmy szereg działań profilaktycznych związanych z agresją i przemocą stosowaną za pomocą telefonów komórkowych i internetu.

Młodzież zastanawiała się nad zaletami mediów społecznościowych, ich pożytecznym  wykorzystywaniu w życiu codziennym, ale nad  wadami, zagrożeniami, możliwością manipulowania i krzywdzenia innych osób.

 

I tak:

1.uczniowie klas 7 i 8 wzięli udział w prelekcji „Cyberprzemoc, zagrożenia i odpowiedzialność za działania w sieci” poprowadzonej przez st. asp. Tomasza Pszczółkę z Komendy Powiatowej w Cieszynie;

2.dwugodzinny program profilaktyczny „Stop cyberprzemocy” zrealizowany został na lekcjach informatyki w klasach 7  ( K Chrapek , E.Maliczak);

3.uczniowie klas 8 uczestniczyli w lekcji profilaktycznej pt.” W sieci” ( K.Chrapek);

4.uczniowie klas III gimnazjalnych obejrzeli film „Na zawsze” dotyczący zjawiska sekstingu w sieci ( M. Krzyżanowska).

Dla wszystkich chętnych ogłoszony został konkurs plastyczny na zakładkę do książki z tematyką zasad bezpiecznego korzystania z internetu.

Klaudia Chrapek, Ewa Maliczak, Magdalena Krzyżanowska.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour