• Slajd 01

   


  Szkoła liczy 33 oddziały w tym klasy specjalne i klasy gimnazjalne. Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja. Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Informacja dotycząca obiadów

Uczniowie mogą korzystać w szkole ze stołówki. Spożywanie obiadu odbywa się zgodnie z ustalonym grafikiem:


o godz.11.30 – klasy I-III,
o godz.12.35 – klasy IV-V.

Jeśli uczniowie klas I-III rozpoczynają lekcje o godz. 12.50, można przyprowadzić dziecko na obiad o godz. 12.00.
 Cena obiadu wynosi 3,50zł.


W terminie do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczeń korzystał z posiłków  szkoła przekazuje rodzicom informację o wysokości naliczonej opłaty za posiłki. Docelowo informacja ta będzie również przekazywana przez powiadomienie sms, na podany przez rodziców numer telefonu. Wpłat rodzice dokonują bezpośrednio na przekazany im przez szkołę indywidualny rachunek bankowy.

W tytule przelewu należy wpisać: miesiąc/rok (np. 09/2017, 01/2018). Za termin dokonania wpłaty na indywidualny numer bankowy przyjmuje się datę wpływu należności na ten rachunek.
W wyjątkowych sytuacjach rodzice będą również mogli dokonać wpłaty należności za korzystanie przez ucznia z posiłków w kasie Zespołu Obsługi Szkół w Strumieniu, ul. 1 Maja 7 w godz.8.00 do 15.00.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour