• Slajd 01

   


  Szkoła liczy 33 oddziały w tym klasy specjalne i klasy gimnazjalne. Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja. Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Dylematy, tym razem narkotykowe i prawne

Świadomość odpowiedzialności za swoje zachowanie, czyny zabronione prawem, czy sięgać po środki  psychoaktywne i jak może się to skończyć, były tematem warsztatów profilaktycznych  dla uczniów klas 6, 7 i 2 gimnazjalnych.  Zajęcia prowadzone przez p. Ireneusza Brachaczka zwracały szczególną uwagę na przepisy prawa karnego, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i jakie konsekwencje wynikają, gdy nie są przestrzegane przez młodych ludzi.

Podczas warsztatów „ Narkotykowe dylematy” prowadzący starał się obalić mity i stereotypy jakimi posługują się uczniowie w kwestiach dotyczących środków zmieniających świadomość -  narkotyków, alkoholu, dopalaczy.
Zajęcia profilaktyczne są kolejnym działaniem, zapobiegającym w przyszłości problemom w zachowaniu uczniów.
22 września 2017, Ewa Maliczak, pedagog.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour