• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Jak uczniowie rozumieją prawa dziecka.

Konwencja o prawach dziecka (ang. Convention on the Rights of the Child) – została  przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. W konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka.

 

 

W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi, gwarantującymi prawa dziecka, są: Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka oraz Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka. W tym roku szkolnym zapytano uczniów klas szóstych jak rozumieją prawa dziecka. Uczniowie przygotowali na ten temat pisemne wypowiedzi w ramach zadania domowego z języka polskiego dla chętnych. Poniżej zamieszczamy wybrane wypracowania.
M. Orawska, L. Hawerland-Głubczyk

PLAKAT

Dziecko 1

Dziecko 2

Dziecko 3

Dziecko 4

Dziecko 5

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour