• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


EPSILON w szkole – czyli warsztaty profilaktyczne w klasach czwartych

Uczniowie klas czwartych wraz z wychowawcami uczestniczyli pod koniec roku szkolnego w trzygodzinnych  warsztach prowadzonych przez psychologów z bielskiego Stowarzyszenia "Epsilon Plus".
Celem programu było przede wszystkim:
•    rozwijanie umiejętności efektywnego komunikowania się, mówienia odważnie  i wprost o swoich uczuciach, przyjmowania z szacunkiem zdania innych,
•    ułatwianie radzenie sobie z sytuacjami trudnymi i stresowymi, kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów bez używania przemocy,
•    budowanie poczucia własnej wartości,
•    budowanie postaw prospołecznych w grupach rówieśniczych  oraz wzmacnianie wychowawców w roli osób znaczących  dla dziecka.

Program warsztatów opierał się na narracji dramowej pt. Miasteczko".  Była to historia poszukiwaczy skarbów, którzy dotarli na wyspę, gdzie odnależli opuszczone miasto. Jedyny, pozostały w mieście mieszkaniec, opowiedział im historię człowieka o imieniu Edgar, który został wyrzucony z miasta, ponieważ w opinii mieszkańców był „inny”. Po tym zdarzeniu na miasto spadła „klątwa odrzucenia i samotności”, która sprawiła, że mieszkańcy nie byli w stanie nawiązywać pozytywnych relacji między sobą.

Ta historia  stworzyła  młodzieży okazję do porozmawiania na temat sytuacji osoby odrzucanej przez grupę, ukazanie mechanizmów grupowego mobbingu. Celem nadrzędnym zajęć było poszerzenie świadomości uczniów  w obszarze problemu odrzucenia, otwarcie aktywnej pracy w obszarze tolerancji w grupie i budowanie atmosfery wzajemnego wsparcia i akceptacji w klasie.
Koszt realizacji programu został sfinansowany z budżetu gminy.


pedagog szkolny mgr Małgorzata Orawska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour