• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Dokumenty

POBIERZ    Statut szkoły

POBIERZ   Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania

POBIERZ    Kodeks etyczny ucznia

POBIERZ    Koncepcja pracy szkoły

POBIERZ    Rozkład dzwonków

POBIERZ    Rozkład dzwonków w wersji skróconej

POBIERZ    Program profilaktyczno - wychowawczy

POBIERZ    Program naprawczy z matematyki

POBIERZ    Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i regulaminy

POBIERZ    Zgoda rodziców na rajd szkolny

POBIERZ    Zgoda rodziców na wycieczkę szkolną

POBIERZ    Zgoda na dyskotekę

POBIERZ    Warunki korzystania ze stołówki szkolnej - zarządzenie

POBIERZ    PPP Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia

POBIERZ    PPP Decyzja w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną

POBIERZ    PPP IPET

POBIERZ    PPP Protokół z posiedzenia zespołu

POBIERZ    PPP Zawiadomienie o posiedzeniu zespołu

POBIERZ     PPP Formy pomocy PPP - tabelka

POBIERZ     PPP Ocena efektywności PPP

POBIERZ     Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem koronowirusa

POBIERZ     Zasady postepowania i  zachowania podczas lekcji on - line. 

POBIERZ     Standardy Ochrony Małoletnich 4-8

POBIERZ     Standardy Ochrony Małoletnich 1-3

 

 

 

 

 

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour