Dzień Bezpiecznego Internetu

Opublikowano: środa, 06, luty 2019 22:24

DBI- 2019 – DZIAŁAJMY RAZEM bezpieczeństwo w internecie

W związku z corocznymi obchodami DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU w szkole realizowaliśmy szereg działań profilaktycznych związanych z agresją i przemocą stosowaną za pomocą telefonów komórkowych i internetu.

Młodzież zastanawiała się nad zaletami mediów społecznościowych, ich pożytecznym  wykorzystywaniu w życiu codziennym, ale nad  wadami, zagrożeniami, możliwością manipulowania i krzywdzenia innych osób.

 

I tak:

1.uczniowie klas 7 i 8 wzięli udział w prelekcji „Cyberprzemoc, zagrożenia i odpowiedzialność za działania w sieci” poprowadzonej przez st. asp. Tomasza Pszczółkę z Komendy Powiatowej w Cieszynie;

2.dwugodzinny program profilaktyczny „Stop cyberprzemocy” zrealizowany został na lekcjach informatyki w klasach 7  ( K Chrapek , E.Maliczak);

3.uczniowie klas 8 uczestniczyli w lekcji profilaktycznej pt.” W sieci” ( K.Chrapek);

4.uczniowie klas III gimnazjalnych obejrzeli film „Na zawsze” dotyczący zjawiska sekstingu w sieci ( M. Krzyżanowska).

Dla wszystkich chętnych ogłoszony został konkurs plastyczny na zakładkę do książki z tematyką zasad bezpiecznego korzystania z internetu.

Klaudia Chrapek, Ewa Maliczak, Magdalena Krzyżanowska.