• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Lekcja fizyki -prąd elektryczny i zjawiska towarzyszące przepływowi prądu.

We środę 6 lutego 2019 uczniowie klas ósmych i trzecich gimnazjalnych mieli okazję uczestniczyć w  pokazowej lekcji fizyki. Tematem przewodnim był prąd elektryczny i zjawiska towarzyszące przepływowi prądu elektrycznego. Podczas zajęć pokazane zostały mierniki napięcia i natężenia, transformatory oraz modele urządzeń wykonane przez uczniów technikum i branżowej szkoły zawodowej w Skoczowie.

 

Poza tym nasi uczniowie zostali zapoznani z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie. Prowadzący spotkanie - p. Leszek Kołodziej przybliżył uczniom system kształcenia w szkole branżowej i w technikum, a także krótko omówił kierunki kształcenia w ZSTiO. Szkoła w Skoczowie dysponuje bogatą bazą sportową i dobrze wyposażonymi salami do nauki zawodów, jak również współpracuje z okolicznymi dużymi firmami i zakładami pracy. 

Spotkanie  być może będzie pomocne w dokonaniu wyboru kierunku kształcenia, a jednocześnie miało być zachętą do przypomnienia i pogłębienia wiedzy z fizyki.

Alicja Galisz, Ewa Maliczak

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour