Giełda szkół 2019

Opublikowano: wtorek, 26, marzec 2019 19:55

Dla uczniów klas trzecich i ich rodziców zbliża się czas wyboru odpowiedniej szkoły po ukończeniu gimnazjum i szkoły podstawowej, dlatego w dniu 21 marca br. odbyło się coroczne spotkanie z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych najbliższej okolicy. 

Zaproszonych gości przywitała pani dyrektor Beata Greń. Prowadząca spotkanie zastępca dyrektora p. Lilla Salachna – Brzoza, przypomniała zebranym o terminach egzaminów gimnazjalnego i szkoły podstawowej, a także zasady rekrutacji do szkół roku szkolnym 2019/2020. Zaproszona zastępca dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Cieszynie p. Małgorzata Krótki  omówiła najistotniejsze  czynniki trafnego wyboru szkoły i zawodu. 

 

W dalszej części spotkania nastąpiły krótkie prezentacje oferty edukacyjnej zaproszonych szkół średnich. Uczniowie i ich rodzice mieli możliwość zapoznać się z możliwościami zdobywania kwalifikacji zawodowych  w technikach i szkołach branżowych oraz kontynuowania kształcenia w liceach ogólnokształcących.

Na spotkanie przyjechało 12 przedstawicieli szkół powiatu cieszyńskiego, pszczyńskiego:

1.LO im. M. Kopernika w Cieszynie,

2.LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie

3.Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie

4.Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie

5.Zespół Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie

6.Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Cieszynie

7.Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Wiśle

8.Zespół szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie

9.Liceum Ogólnokształcące w Wiśle

10.Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach

11.Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

12.Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie

Spotkanie było otwarte dla uczniów szkół podstawowych z Zabłocia i Bąkowa.

Galeria zdjęć

 

Ewa Maliczak