• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Giełda szkół 2019

Dla uczniów klas trzecich i ich rodziców zbliża się czas wyboru odpowiedniej szkoły po ukończeniu gimnazjum i szkoły podstawowej, dlatego w dniu 21 marca br. odbyło się coroczne spotkanie z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych najbliższej okolicy. 

Zaproszonych gości przywitała pani dyrektor Beata Greń. Prowadząca spotkanie zastępca dyrektora p. Lilla Salachna – Brzoza, przypomniała zebranym o terminach egzaminów gimnazjalnego i szkoły podstawowej, a także zasady rekrutacji do szkół roku szkolnym 2019/2020. Zaproszona zastępca dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Cieszynie p. Małgorzata Krótki  omówiła najistotniejsze  czynniki trafnego wyboru szkoły i zawodu. 

 

W dalszej części spotkania nastąpiły krótkie prezentacje oferty edukacyjnej zaproszonych szkół średnich. Uczniowie i ich rodzice mieli możliwość zapoznać się z możliwościami zdobywania kwalifikacji zawodowych  w technikach i szkołach branżowych oraz kontynuowania kształcenia w liceach ogólnokształcących.

Na spotkanie przyjechało 12 przedstawicieli szkół powiatu cieszyńskiego, pszczyńskiego:

1.LO im. M. Kopernika w Cieszynie,

2.LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie

3.Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie

4.Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie

5.Zespół Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie

6.Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Cieszynie

7.Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Wiśle

8.Zespół szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie

9.Liceum Ogólnokształcące w Wiśle

10.Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach

11.Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

12.Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie

Spotkanie było otwarte dla uczniów szkół podstawowych z Zabłocia i Bąkowa.

Galeria zdjęć

 

Ewa Maliczak

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour