• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Epsilon pozwala wyrażać emocje

Początkiem maja uczniowie klas czwartych uczestniczyli w warsztatach profilaktyczno-wychowawczych w ramach programu „Epsilon”. Zajęcia miały charakter integracyjny. Ich celem było m.in. budowanie poczucia przynależności do grupy klasowej, wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, nauka przekazywania komunikatów wspierających, możliwość przeżycia sytuacji w której dzieci wypowiadają własne emocje i otrzymują wsparcie od grupy, doświadczenie poczucia wspólnoty emocjonalnej z osobami z grupy klasowej.

 

Zajęcia, w których razem z uczniami uczestniczyli też wychowawcy klas,  prowadzili doświadczeni trenerzy z Centrum Innowacyjnej Profilaktyki Epsilon w Bielsku-Białej: Kuba Stadnicki i Agata Szmytka. 

Program Profilaktyczno-Wychowawczy Epsilon znajduje się na liście rekomendowanych przez MEN. Jego realizacja w Szkole Podstawowej w Strumieniu była możliwa dzięki finansowemu wsparciu z budżetu Gminy Strumień. Zdjęcia

Pedagog szkolny – Małgorzata Orawska

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour