• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Święto Patrona Szkoły

100 rocznica wybuchu I Powstania Śląskiego stała się powodem zorganizowania w naszej Szkole uroczystości – Święta Patrona Szkoły. Honorowy patronat nad całością święta objął  Marszałek Województwa Śląskiego oraz Burmistrz Miasta Strumienia.

Uroczystość rozpoczęła się wspólnym przemarszem pod tablicę pamiątkową ,gdzie znajdowała się siedziba Polskiej Organizacji Wojskowej. W tym ważnym historycznie miejscu odczytany został apel pamięci oraz nastąpiło złożenie kwiatów. 

Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali widowiskowej MGOK-u , gdzie odbyła część artystyczna w wykonaniu chóru szkolnego Canzonetta, uczniów klas III oraz zespołu Strumień.

Uroczystość uświetnił swoim wykładem pan Wojciech Kiełkowski, który opowiadał o roli Strumienia w Powstaniach Śląskich.

 

Święto Patrona Szkoły było również okazją do przeprowadzenia w szkołach naszej gminy trzech konkursów –recytatorskiego, plastycznego i ortograficznego. Uroczystość zakończyła się  wręczeniem nagród oraz zwiedzaniem wystawy tematycznej i prac plastycznych uczniów, po czym wszyscy udali się na wspólny poczęstunek.

Marcin Puzoń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour