• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Spotkania integracyjne

Spotkania integracyjne uczniów pełnosprawnych z uczniami z niepełnosprawnościami.

Za nami miesiąc wrzesień i pierwsze spotkania uczniów biorących udział w innowacji pedagogicznej Wspomaganie porozumiewania się uczniów niepełnosprawnych z trudnościami w komunikacji werbalnej z rówieśnikami przy użyciu znaków manualnych i graficznych według Programu Rozwoju Komunikacji "MAKATON". Uczniowie z klasy II a, którzy w tym roku utworzyli grupę SK PCK bardzo chętnie przystępują do nauki pierwszych gestów Makatona, jak również czekają na kolejne spotkania ze swoimi niepełnosprawnymi kolegami. Uczennice z klasy VIII, które również spotykają się ze swoimi niepełnosprawnymi kolegami oprócz tego, że chcą porozumiewać się z nimi za pomocą gestów to poświęcają im swój czas, dzieląc się swoim uśmiechem i życzliwością.

 

 

 

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour