• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Nie zmarnuj swojego życia !

Dzisiejsza młodzież jest pogubiona i skłonna do próbowania takich używek jak papierosy, alkohol, dopalacze, narkotyki. Wielu młodych ludzi jest narażonych na kontakt ze środkami odurzającymi, będąc obojętnymi wobec dobrych, uniwersalnych wartości takich, jak miłość, szacunek, moralność. Chcą zaimponować swojej grupie rówieśniczej, pokazać, że już sami o sobie decydują i mogą pójść za nie zawsze pozytywnymi  wzorcami tego świata. Skutkami próbowania używek jest uzależnienie prowadzące do chorób, depresji, braku realizacji siebie, braku pasji, brak sensu życia.

Dlatego dwaj  przyjaciele, Łukasz Bęś i Jonatan Blank, stworzyli zespół RYMcerzy i projekt profilaktyczny dla młodzieży „Nie  zmarnuj swojego życia”, którego misją jest przestrzeganie przed wszelkimi używkami. Podczas spotkania z młodymi ludźmi, raperzy przekazują profilaktykę uzależnień poprzez opowiadanie o własnych doświadczeniach walki z nałogami, poprzez trafiającą do uczniów, dynamiczną muzykę, której są twórcami.

W dniu 22 października br. uczniowie klas 6, 7 i 8 naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniu i koncercie RYMcerzy, dotyczącego życia z wartościami i zachęcającego do niemarnowania swojego życia, a wręcz przeciwnie korzystania z jego dobrych stron. Po koncercie można było porozmawiać i zrobić sobie pamiątkowe selfie z wykonawcami.
Projekt profilaktyczny sfinansowany został przez Urząd Miasta w Strumieniu, a odbył się w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu.
Wykorzystałam informacje ze strony www.rymcerze.pl

Ewa Maliczak

Ilona Jaroszewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour