• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Ogólnopolski Tydzień Kariery

Podobnie jak każdego roku, nasza szkoła włączyła się w działania związane z Ogólnopolskim Tygodniem Kariery, który przebiegał pod nazwą „Pasja, profesja, powołanie”.

W ramach tygodnia wychowawcy klas młodszych mieli zajęcia  „ Zawody w moim otoczeniu”, w klasach 7 na lekcji wychowawczej uczniowie zastanawiali się nad zawodami w takich miejscach, jak szkoła, poczta, supermarket, bank, kino itp.
Na  zajęciach z pedagogiem w klasach 5 i 6 uczniowie analizowali swoje umiejętności, zainteresowania i jakie zawody wybieraliby, gdyby trzeba było podejmować decyzje dzisiaj.
W Zespołach Dedykacyjno – Terapeutycznych odbywały się spotkania z panią kucharką, pielęgniarką, były wycieczki do Miejskiej Biblioteki Publicznej i na Komisariat Policji w Strumieniu. W ciągu tygodnia zajęcia były związane z tematyką zawodową – prezentacje, zagadki, rebusy, fotografie, atrybuty poszczególnych zawodów, a na koniec wykonane zostały prace plastyczne dotyczące różnych zawodów.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour