• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Niezwykła lekcja w klasach specjalnych

W dniu 2 grudnia odbyła się lekcja otwarta z udziałem Pań Dyrektor naszej szkoły, zaproszonych przedstawicieli DPS w Strumieniu, uczniów klasy II a wraz z wychowawczynią i nauczycieli. Nauczyciele klas specjalnych postanowili podczas zajęć wprowadzić uczniów w świat zwierząt domowych i dzikich a głównymi celami lekcji była przede wszystkim integracja dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi, poznanie znaków z Programu Rozwoju Komunikacji Makaton. 

Uczennice z klas II a i VIII a, które biorą w tym roku udział w innowacji pedagogicznej "Wspomaganie porozumiewania się uczniów niepełnosprawnych z trudnościami w komunikacji werbalnej z rówieśnikami przy użyciu znaków manualnych i graficznych według Programu Rozwoju Komunikacji "MAKATON"" zaprezentowały gesty zwierząt podczas prezentacji multimedialnej, jak również w piosenkach. Uczniowie doskonale bawili się podczas kalamburów, podczas których mieli możliwość odgadywania gestów, ruchów, odgłosów zwierząt, w które znakomicie wcielał się uczeń klasy V e, a podczas zajęć plastycznych uczniowie między innymi tworzyli zwierzęta z masy solnej. Cieszy fakt, że wszyscy uczniowie obecni na lekcji potrafili zgodnie i wesoło bawić się i uczyć. Następne spotkanie już wkrótce...

Elżbieta Macura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour