• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Podziękowania

W imieniu własnym i wszystkich nauczycieli chcę wyrazić ogromną wdzięczność i podziękować wszystkim Rodzicom za wytrwałą pracę ze swoimi dziećmi w ciągu całego roku szkolnego, a szczególnie w ostatnich miesiącach, kiedy ograniczeni kwarantanną społeczną zdani byliśmy na zdalną edukację. Te ostatnie tygodnie uświadomiły nam, że w wychowaniu prócz rodzicielskiej miłości potrzebna jest ogromna cierpliwość, wytrwałość, ale i konsekwentne wspieranie dziecka w jego rozwoju.
 
Dziękuję Państwu za każde miłe słowo, życzliwość, wsparcie, zaangażowanie oraz wszelkie starania, które pomogły szczęśliwie dotrzeć do końca roku szkolnego.
Życzę Państwu i nam samym, aby kolejny rok szkolny nie był dla nas zaskoczeniem w nowym funkcjonowaniu w innej już rzeczywistości. Z naszej strony dołożymy starań, aby współczesna edukacja nie była obciążeniem, ale wręcz wyzwalała w uczniach chęć poznania i działania.
 
Z życzeniami wypoczynku i zdrowia
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
SP w Strumieniu
Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour