• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


6e w drodze po artykuły szkolne

Pierwszy Trening Umiejętności Społecznych 

W ramach innowacji pedagogicznej za nami. Pomimo ścisłego reżimu sanitarnego uczniowie kl.6e chętnie wyruszyli na zakupy. Pierwsze kroki skierowali do "Dino", po czym wyruszyli do "Kiosku" na rynek. Każdy przypomniał sobie zachowania społeczno-kulturalne  w sklepie, bezpieczne przechodzenie przez jezdnię, czekanie na swoją kolej, zwroty grzecznościowe oraz niektóre gesty komunikacji alternatywnej i rachunki pieniężne. Chłopcy podczas zajęć wstępnych przygotowali sobie portfele, listę zakupów, a także torby. Zadbali również o bezpieczeństwo- zdezynfekowali ręce, założyli rękawiczki oraz zasłonili usta i nos. Uśmiechnięci i szczęśliwi  zakupili sobie wymarzone długopisy, nożyczki i  klej. Zajęcia innowacyjne były bardzo skuteczne i udane.

Dorota Stryczek- Zowada

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour