• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych

 

W dniach 15 - 16 czerwca 2021 roku odbyła się bardzo ważna uroczystość - Pasowanie na Ucznia. Dzieci klas pierwszych przygotowały pod okien swoich wychowawczyń programy artystyczne. Dzielnie uczyły się piosenek, wierszyków i wytrwale ćwiczyły podczas prób. Każda klasa dała wielki popis swoich umiejętności. 

 

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci ślubowania oraz Pasowanie na Uczniów, którego dokonała Dyrektor Szkoły Pani Beata Greń. W ten sposób pierwszoklasiści zostali włączeni do grona Uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich.  Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów. 

 

KLASA 1 A

 

KLASA 1 B

 

KLASA 1 C

 

KLASA 1 D

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour