• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


60 lecie naszej szkoły

25 listopad to dzień niezwykły. Właśnie wtedy miała miejsce bardzo podniosła i ważna uroczystość dla całej Społeczności Szkolnej, jaką jest poświęcenie sztandaru. Aktu tego dokonał biskup Bielsko- Żywiecki Roman Pindel podczas mszy świętej w kościele parafialnym św. Barbary w Strumieniu. W uroczystości uczestniczyło wielu znamienitych gości i przedstawicieli instytucji związanych w szczególny sposób z naszą szkołą.

Po mszy świętej udaliśmy się na plac przed szkołą, gdzie nastąpiła wzruszająca uroczystość wmurowania listu pamiątkowego na okoliczność nadania szkole sztandaru. Osobą, która asystowała p. dyrektor przy wmurowaniu listu pamiątkowego był pan Krzysztof Wójtowicz, którzy 60 lat wcześniej,  jako mały chłopiec, brał udział w uroczystościach wmurowania kamienia węgielnego pod budowę szkoły.

Następnie zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie, rodzice spotkali się na auli szkolnej gdzie odbyło się przyjęcie sztandaru w murach szkoły oraz część artystyczna przygotowana przez uczniów i nauczycieli. Uczniowie powitali zebranych tradycyjnym polonezem, wystąpił chór szkolny, starsze i młodsze dzieci recytowały wiersze, obejrzeliśmy też trzy filmy dotyczące historii szkoły.

 

 

Na koniec wszyscy udali się na pyszny poczęstunek przygotowany przez rodziców naszych uczniów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na  uroczystość gościom, rodzicom, emerytowanym nauczycielom i dyrektorom. To Państwa obecność podkreśliła wagę tego wydarzenia, które na zawsze zapisze się na kartach historii naszej szkoły.

Szczególne podziękowania dla pana Mariusza Gruszki, od lat związanego z naszą szkołą, za obecność na naszej uroczystości i przesłanie zdjęć.  

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour