• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Strumieniu otrzymała dotację na zakup książek oraz wyposażenie biblioteki w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Całkowita kwota udzielonego wsparcia finansowego to 15 000zł, która zostanie przeznaczona głównie na zakup lektur szkolnych, książek dla dzieci    i młodzieży oraz nowości wydawniczych, a także wyposażenie biblioteki w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, czytnik kodów kreskowych, regały na książki.

W ramach programu, którego głównym celem jest rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa, w szkole planowane są następujące działania, m.in.: udział uczniów w akcjach czytelniczych, konkursach, zajęciach bibliotecznych, prelekcjach i spotkaniach oraz zorganizowanie wystawy nowo zakupionych książek.

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour