• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Informacja dotycząca dodatku osłonowego

Wnioski o dodatek osłonowy można składać w MOPS w Strumieniu w wersji elektronicznej oraz papierowej od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

Dodatek przysługuje jeżeli:

•dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza netto kwoty 2100 zł miesięcznie;

•dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza kwoty netto 1500 zł miesięcznie na osobę.

Dochód obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał również w przypadku przekroczenia dochodu. W takiej sytuacji należny dodatek będzie umniejszony o kwotę przekroczenia dochodu. Nie wypłaca się dodatku, jeżeli jego wysokość po zastosowaniu powyższej zasady byłaby niższa niż 20 zł.

 

Dochód obliczany jest z roku 2020 dla wniosków złożonych od stycznia do lipca 2022 oraz z roku 2021 dla wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 października 2022.

 

Rodzaj gospodarstwa

Kwota dodatku osłonowego

Podwyższona kwota dodatku osłonowego w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest:

kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków

Jednoosobowe

400 zł

500 zł

Gospodarstwo 2-3 osób

600 zł

750 zł

Gospodarstwo 4-5 osób

850 zł

1062,50 zł

Gospodarstwo co najmniej 6 osobowe

1150 zł

1437,50 zł


Bardzo ważne jest, iż w przypadku ubiegania się o podwyższoną kwotę dodatku konieczny jest fakt wcześniejszego zgłoszenia w Urzędzie Gminy Strumień źródła zasilania opalanego węglem lub paliwem węglopochodnym. W przeciwnym wypadku, dodatek osłonowy przysługuje tylko w podstawowej wysokości.

Dodatkowych informacji udzielają drogą telefoniczną pracownicy tutejszego Ośrodka pod nr tel.  33 8570103

 
Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour