• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


"Generalnie Lokalnie"

 

Na początku marca uczniowie starszych klas naszej szkoły wzięli udział w I etapie projektu „Generalnie Lokalnie - odkrywanie i rozwijanie potencjału i kapitału kulturowego wśród mieszkańców gminy Strumień” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu. 

Aktywność naszej młodzieży polegała na wzięciu udziału w diagnozie dotyczącej ich zainteresowań, marzeń, potrzeb, zadowolenia z życia oraz funkcjonowania w lokalnym społeczeństwie. Badanie przeprowadziły Katarzyna Kamler i Justyna Szymańska ze Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna z Warszawy. Finałem I etapu projektu będzie powstanie diagnozy potencjału kulturotwórczego naszych mieszkańców, zwłaszcza tych młodych. Jej treść będzie ogólnodostępna, więc każdy będzie mógł się z nią zapoznać.

 

Oprócz naszej szkoły w badaniu wzięły udział m.in.: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drogomyślu, świetlice emgoku, grupy taneczne emgoku, publiczność dwóch Gali Tanecznych ArtGang, uczestnicy sobotnich spotkań Emgokowej Akademii Przyjaźni.

Drugim etapem projektu będzie ogłoszenie naboru pomysłów, a finalnie ich realizacja. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.emgok.pl

 

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+Inicjatywy lokalne. Edycja 2022.

 

 

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour