• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Tydzień Profilaktyki

 

W naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne Epsilon dla klas 4-7.  Warsztaty te kształtują postawy społeczne i wyznaczają wartości w życiu człowieka.

 

 Obejmują profilaktykę agresji i przemocy w szkole, poruszają temat odrzucenia rówieśniczego, budowania spójnej grupy z wykorzystaniem zasobów jakimi są różnice indywidualne uczniów. Uczą rozpoznawania emocji swoich i innych ludzi oraz bezpiecznego wyrażania ich. Poruszają temat cyberprzemocy.  Warsztaty kształtują postawy odpowiedzialności za własne działania,  także w Internecie. Budują klimat klasowy bez  przyzwolenia na zachowania przemocowe, również w rzeczywistości wirtualnej.

Pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour