Góra grosza.

Opublikowano: środa, 18, styczeń 2012 20:15

„Jeden grosz znaczy niewiele,
ale Góra Grosza jest największa na świecie”


Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XII edycji „Góry Grosza”. Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych oraz rodzin zastępczych. Jeszcze jednym, równie istotnym celem było uświadomienie naszym uczniom, że każda, nawet ta najdrobniejsza moneta ma wielką wartość i może pomóc potrzebującemu koledze lub koleżance.


Przez dwa tygodnie od 21.11.2011 do 2.12.2011r. wszystkie dzieci z wielkim zaangażowaniem zbierały monety. Po skończonej akcji zebrane „grosiki” zostały posegregowane według nominału.
Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem dzięki czemu zebraliśmy:
1 gr – 11040 szt – 110 zł 40 gr
2 gr – 7062 szt – 141 zł 24 gr
5 gr – 4065 szt – 203 zł 25 gr
10 gr – 526 szt – 52 zł 60 gr
20 gr – 356 szt – 71 zł 20 gr
50 gr – 97 szt – 48 zł 50 gr
1 zł – 9 szt – 9 zł 00 gr
co daje łączną sumę: 636 zł 19 gr oraz:
20 eurocentów – 2 szt
10 eurocentów – 3 szt
5 eurocentów – 3 szt
2 eurocenty – 3 szt
1 eurocent – 1 szt
Spośród wszystkich klas największe kwoty zebrała:
•    2b : 106,95zł  I miejsce
•    2c : 94,64 zł   II miejsce
•    3b : 64029 zł III miejsce
Dziękujemy wszystkim dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom, którzy wzięli udział w akcji.
Anna Kwaśny