• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Dofinansowanie do zakupu podręczników Wyprawka Szkolna - nowe informacje.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZEZ RODZICÓW W TYM ROKU TO  6.09.2012 r. a nie jak informowaliśmy wcześniej 15.09.2012r.  Każda szkoła do 7.09.2012 jest zobowiązana do podania  Zespołowi Obsługi Szkół faktyczny wykaz złożonych wniosków.Informujemy jednocześnie, że można pobierać wnioski w sekretariacie szkoły.


Należy również zwrócić uwagę na kryterium dochodowe, które :

 •  dla klas I wynosić będzie   - 539 zł
 •  dla klas II-IV wynosić będzie  - 456 zł 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour