• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Świetlica

Witamy na stronie świetlicy i stołówki.


Wychowawcami w roku szkolnym 2019/20 są: mgr Wioletta Hanzel, mgr Alicja Herzyk.


Grupa świetlicowa liczy 25 osób.

 

DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ

11.00-11.30
•  Przygotowanie stołówki do obiadu - nakrywanie do stołów
11.30- 11.50
•  Obiad dla klas I-III
11.50-12.35
•  Czytanie powieści w odcinkach, opowiadań, baśni, prasy dla dzieci
•  Słuchanie bajek i piosenek, nauka piosenek
•  Różne formy pracy z książką
•  Zajęcia żywego słowa
•  Zajęcia muzyczno- relaksacyjne, zabawy integracyjne
•  Zajęcia z elementami bajko terapii i baśnioterapii
12.35-12.50
•  Obiad dla klas IV-VI
12.50-13.35
•  Odrabianie zadań domowych
13.45-16.00
• Zajęcia programowe
• Zajęcia plastyczno- techniczne wg tematu tygodnia
• Rozmowy, pogadanki
• Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, gry stolikowe
• Konkursy, quizy, rebusy
• Zabawy z kartką i ołówkiem
• Zabawy na szkolnym placu zabaw
• Spacery, zabawy rekreacyjno- sportowe
• Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci
• Zajęcia plastyczno- techniczne
• Konkursy, gry planszowe
• Porządkowanie sali świetlicy

 

STOŁÓWKA
Koszt obiadu wynosi 4,00 zł/dzień – płatne do 15. dnia danego miesiąca.
Wszystkie ważne informacje znajdują się w Regulaminie Świetlicy i Stołówki.
Uwaga!
Za nieterminowe wpłaty za obiady naliczane są odsetki.
W przypadku zaległości w płatnościach za ostatnie dwa miesiące uczeń zostaje wypisany z korzystania z obiadów.
Nieobecność ucznia w szkole (w celu odliczenia opłaty za obiad) powinna być zgłoszona w sekretariacie szkoły najpóźniej do godz. 9.00 w dniu nieobecności dziecka, tel: 33 857 15 90.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour