• Slajd 01

   


  Szkoła liczy obecnie 17 oddziałów oraz 2 zespoły edukacyjno-terapeutyczne. Posiada ona: bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową. Obok znajduje się hala sportowa.

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Świetlica

Witamy na stronie świetlicy i stołówki, zachęcamy Was do odwiedzania nas w tym miejscu.

Wychowawcami świetlicy w roku szkolnym 2016/17 są: mgr Wioletta Hanzel oraz mgr Alicja Herzyk

Ważne informacje:
Koszt obiadu wynosi  3,50 zł/dzień – płatne do 10. dnia danego  miesiąca
Uwaga! Jeśli opłata nie zostanie uiszczona w wyznaczonym terminie, wówczas uczeń nie będzie mógł korzystać z obiadów do momentu uregulowania należności. Nieobecność ucznia w szkole (w celu odliczenia opłaty za obiad) powinna być zgłoszona w świetlicy najpóźniej  do godz. 9.00 w dniu nieobecności dziecka, tel: 33 857 15 90

Wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczęliśmy realizację zadań w ramach projektu „Bezpieczna +”. Ze środków pozyskanych z projektu doposażyliśmy świetlicę i zakupiliśmy: projektor multimedialny z ekranem, zestawy klocków, gry planszowe, kreatywne materiały plastyczne, książki dla dzieci i sprzęt sportowy.

Wykorzystując zakupione materiały w świetlicy organizowane są cyklicznie zajęcia integracyjne
z klasami specjalnymi: plastyczne – powstałe prace plastyczne wywieszone są w świetlicy, czytelnicze – wspólne czytanie bajek oraz wspólne zabawy klockami.
W ramach projektu zorganizowany został również Gminny Konkurs Plastyczny pt.: „Postać z bajki bez przemocy”. Na konkurs wpłynęły 133 prace ze szkół podstawowych i przedszkoli, które ocenione zostały w trzech kategoriach: przedszkola, klasy I -III, klasy IV – VI.
Jury w składzie: Teresa Pryczek – artysta plastyk,
                        Martyna Szymik – Kasza – artysta plastyk,
                        Agnieszka Korzeniewska – wicedyrektor MGOK w Strumieniu,
wyłoniło laureatów konkursu.


Kategoria - przedszkola
I miejsce – Kamila Adamczyk Przedszkole w Zbytkowie
II miejsce – Zuzanna Pachuła Przedszkole w Zbytkowie
III miejsce – Wiktoria Farana Przedszkole w Zbytkowie
Wyróżnienie – Lena Kropka Przedszkole w Strumieniu

Kategoria - szkoły podstawowe klasy I – III
I miejsce – Adrian Krzempek kl. III Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zabłociu
II miejsce - Kamil Harupa kl. III Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zabłociu
III miejsce – Maksymilian Opolka kl. II Szkoła Podstawowa w Strumieniu
Wyróżnienie – Kinga Grygierczyk kl. II Szkoła Podstawowa w Strumieniu
        Martyna Hawełka kl. III Szkoła Podstawowa w Strumieniu
        Kajetan Pachuła kl. II  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zabłociu


Kategoria - szkoły podstawowe klasy IV – VI
I miejsce – Zuzanna Zochorek kl. IV Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zabłociu
II miejsce – Patryk Kral kl. VI Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bąkowie
III miejsce – Natalia Pucharska kl. VI Szkoła Podstawowa w Strumieniu
Wyróżnienie – Kamil Wrzeszcz kl.V Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zabłociu
                      Martyna Luszowska kl. IV Szkoła Podstawowa w Strumieniu
                      Joanna Niemczyk kl.VI Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zabłociu

Otwarcie wystawy i uroczyste wręczenie nagród laureatom odbyło się 7 listopada w MGOK
w Strumieniu. 

                                    Wioletta Hanzel
                                    Alicja Herzyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ

8.00-8.45

 • Przygotowanie uczniów do lekcji, odrabianie zaległych zadań domowych, powtarzanie materiału

8.50-11.00

 • Zajęcia programowe
 • Zajęcia plastyczno- techniczne wg tematu tygodnia
 • Rozmowy, pogadanki
 • Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, gry stolikowe
 • Konkursy, quizy, rebusy
 • Zabawy z kartką i ołówkiem
 • Zabawy na szkolnym placu zabaw

11.00-11.30

 • Przygotowanie stołówki do obiadu- nakrywanie do stołów

11.30- 11.50

 • Obiad dla klas I-III

11.50-12.35

 • Czytanie powieści w odcinkach, opowiadań, baśni, prasy dla dzieci
 • Słuchanie bajek i piosenek, nauka piosenek
 • Różne formy pracy z książką
 • Zajęcia żywego słowa
 • Zajęcia muzyczno- relakascyjne, zabawy integracyjne
 • Zajęcia z elementami bajko terapii i baśnioterapii

12.35-12.50

 • Obiad dla klas IV-VI

12.50-13.35

 • Odrabianie zadań domowych

13.45-16.00

 • Spacery, zabawy rekreacyjno- sportowe
 • Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci
 • Zajęcia plastyczno- techniczne
 • Konkursy, gry planszowe
 • Porządkowanie sali świetlicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour