• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Świetlica

Witamy na stronie świetlicy i stołówki, zachęcamy Was do odwiedzania nas w tym miejscu.

Wychowawcami świetlicy w roku szkolnym 2018/19 są: mgr Wioletta Hanzel, mgr Alicja Herzyk oraz mgr Marzena Nikiel

Ważne informacje:

Koszt obiadu wynosi  3,80 zł/dzień – płatne do 15. dnia danego  miesiąca

Uwaga! Jeśli opłata nie zostanie uiszczona w wyznaczonym terminie, wówczas uczeń nie będzie mógł korzystać z obiadów do momentu uregulowania należności. Nieobecność ucznia w szkole (w celu odliczenia opłaty za obiad) powinna być zgłoszona w świetlicy najpóźniej  do godz. 9.00 w dniu nieobecności dziecka, tel: 33 857 15 90

 

DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ

7.00-8.45

 • Przygotowanie uczniów do lekcji, odrabianie zaległych zadań domowych, powtarzanie materiału

8.50-11.00

 • Zajęcia programowe
 • Zajęcia plastyczno- techniczne wg tematu tygodnia
 • Rozmowy, pogadanki
 • Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, gry stolikowe
 • Konkursy, quizy, rebusy
 • Zabawy z kartką i ołówkiem
 • Zabawy na szkolnym placu zabaw

11.00-11.30

 • Przygotowanie stołówki do obiadu- nakrywanie do stołów

11.30- 11.50

 • Obiad dla klas I-III

11.50-12.35

 • Czytanie powieści w odcinkach, opowiadań, baśni, prasy dla dzieci
 • Słuchanie bajek i piosenek, nauka piosenek
 • Różne formy pracy z książką
 • Zajęcia żywego słowa
 • Zajęcia muzyczno- relakascyjne, zabawy integracyjne
 • Zajęcia z elementami bajko terapii i baśnioterapii

12.35-12.50

 • Obiad dla klas IV-VI

12.50-13.35

 • Odrabianie zadań domowych

13.45-16.00

 • Spacery, zabawy rekreacyjno- sportowe
 • Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci
 • Zajęcia plastyczno- techniczne
 • Konkursy, gry planszowe
 • Porządkowanie sali świetlicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour