• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Konkurs "Ruch rzeźbi serce, umysł i ciało"

Patronat honorowy nad konkursem objęła Burmistrz Strumienia Anna Grygierek. Konkurs trwał od 1 października do 31 października 2012 r. i skierowany był do dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i Zespołach Terapeutyczno-Edukacyjnych Gminy Strumień...

 

 

 


Myślą przewodnią konkursów (plastycznego, literackiego i informatycznego) była tematyka Igrzysk Olimpijskich a w szczególności Igrzyska Paraolimpijskie Londyn 2012.
Ilość prac jaka napłynęły do Gimnazjum w Strumieniu przekroczyły oczekiwania organizatorów. Komisja konkursowa w składzie: dyrektor Gimnazjum Lilla Salachna-Brzoza, Lucyna Wawrzyczek, Janusza Krzyżanowska, z ramienia Urzędu Miejskiego Joanna Wrona stanęli przed bardzo trudnym wyborem.


Uczniów naszej szkoły wyróżniono w dwóch kategoriach:
I. Konkurs plastyczny klasy IV-VI
II miejsce – Kornelia Staroń (opiekun Tamara Nowok)

II. Prezentacje multimedialne klasy szkoły podstawowej
I miejsce – Milena Szczypka (opiekun Jacek Matlak)

Medale i nagrody zostaną wręczone na uroczystym Apelu Olimpijskim w Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu w czwartek 29 listopada.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour