lipiec 2013

Akceptacja wniosku przez Narodową Agencję i otrzymanie grantu.