cały czas trwania projektu

Stały kontakt z koordynatorem projektu