Videoconference with Italy

On Saturday 7th of June students from class 4C talked with students from  Istituto Comprensivo di Gatteo in Italy. We started the videoconference with and introduction. Then each group sang one song in their mother tonge. During the Skype meeting we exchanged information about our favourite subjects, sport, instruments we play, how do we spend our free time, and many others. Finally our Italian friends taught us how to say goodbye in Italy, we taught them how it is in Polish.


W sobotę 7 czerwca uczniowie z klasy 4C rozmawiali z uczniami z Istituto Comprensivo di Gatteo we Włoszech. Na powitanie każdy z nas przedstawił się i powiedział ile ma lat. Każda grupa zaśpiewała też wybraną piosenkę w swoim ojczystym języku. Potem wymienialiśmy się informacjami na temat ulubionych przedmiotów, sportu, tego jak spędzamy wolny czas, i wiele innych. Na koniec nauczyliśmy Włochów naszego polskiego cześć a oni pożegnali nas swoim ciao.