Letters to Vajda Peter Musical Primary School and Sportschool in Hungary

In April 2014 students of grade 6c wrote letters to their peers from our Comenius partner school in Hungary.


In order to get to know some pen friends from abroad, they introduced themselves, described their interests, hobbies and free time activities. The students also wrote about their places of living - Strumień or Zbytków and informed about their plans for summer holidays. A month later our 6c students received pen pals letters from Vajda Peter Musical Primary School and Sportschool in Hungary.  Of course, all exchanged letters were written in English and sent by traditional post.

 

W kwietniu 2014 roku uczniowie z klasy 6C napisali listy do swoich rówieśników z naszej partnerskiej szkoły na Węgrzech.

By poznać swoich przyjaciół korespondencyjnych uczniowie przedstawili się opisali swoje zainteresowania oraz sposób spędzania wolnego czasu. Uczniowie także opisali swoje miejsce zamieszkania - Strumień lub Zbytków oraz opisali swoje plany wakacyjne.

Miesiąc później uczniowie z klasy 6C otrzymali odpowiedź od swoich przyjaciół korespondencyjnych z Vajda Peter Musical Primary School and Sportschool na Węgrzech. Oczywiście listy były napisane w j. angielskim i wysłane tradycyjną pocztą.