EU Rights

 

Students from class 6A and 6B  prepared posters which illustrate Rights of the European Union Citizens. Below there are some pictures. 

W ramach programu Comenius uczniowie klasy 6A i 6B przygotowali plakaty dotyczące praw obywatela Unii Europejskiej. Plakaty można zobaczyć na korytarzu szkoły.