• Slajd 01

   


  Szkoła liczy obecnie 17 oddziałów oraz 2 zespoły edukacyjno-terapeutyczne. Posiada ona: bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową. Obok znajduje się hala sportowa.

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Plan współpracy z rodzicami

Plan współpracy z rodzicami
Rok szkolny 2017/2018
1. Spotkanie z rodzicami klas I - 4 września


2. Spotkanie z rodzicami dzieci korzystających ze stołówki świetlicy - wrzesień


3. Ogólnoszkolne zebranie rodziców - wywiadówki:

27 września 2017 r. (środa)
     godz. 17.00 - klasy VI – VIII i Gimnazjum .
28 września 2017 r. (czwartek) 
     godz. 16.30 klasy I – III;
     godz. 18.00 klasy IV – V.
27 listopada 2017 r. (poniedziałek)
     godz. 16.30 klasy IV – V;
     godz. 18.00 klasy I – III;
28 listopada 2017 r. (wtorek)           
      godz. 17.00 - klasy VI – VIII i Gimnazjum
15 stycznia 2018 r. /poniedziałek/
      godz. 17.00 - klasy VI – VIII i Gimnazjum
16 stycznia 2018 r. /wtorek/
     godz. 16.30 klasy I – III;
     godz. 18.00 klasy IV – V;.
25 kwietnia 2018 r. /środa/
    godz. 16.30 klasy IV – VI;
    godz. 18.00 klasy I – III.
26 kwietnia 2018 r. /czwartek/
    godz. 17.00 - klasy VI – VIII i Gimnazjum


4. Konsultacje z rodzicami:

25 października 2017 r. (środa)   - klasy I-V
26 października 2017 r. (czwartek)  -  klasy VI-VII i Gimnazjum
14 marca 2018 r.( środa) - klasy VI-VII i Gimnazjum
15 marca 2018 r. (czwartek) – klasy  I-V
4 czerwca 2018 r. (poniedziałek) – klasy I-V
5  czerwca 2018r. (wtorek) – klasy VI-VII i Gimnazjum


5. Udział rodziców przy organizowaniu imprez klasowych - cały rok


6. Udział rodziców w wycieczkach klasowych oraz kół przedmiotowych oraz kół zainteresowań - cały rok


7. Udział rodziców w imprezie "Kiermasz szkolny"  - grudzień


8. Organizacja Balu Karnawałowego dla rodziców i sponsorów - styczeń


9. Spotkanie wychowawców z oddziałowymi radami szkolnymi - cały rok


10. Finansowanie przez Radę Rodziców różnych imprez, nagród w konkursach szkolnych - cały rok


11. Zakup różnych elementów wyposażenia szkoły przez Radę Rodziców - cały rok


12. Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
 
18-19-20 kwietnia 2018 r. (śr-czw-pt)- egzamin gimnazjalny
30 kwietnia 2018 r. (pn.)
1 maja 2018 r.  (wt.)
4 maja 2018 r. (pt.)
1 czerwca 2018 r. (p.)
21 czerwca 2018 r. (czw.) 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour