• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


 

Kalendarz  roku szkolnego 2021/2022

w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Strumieniu


 

  WYDARZENIE

   DATA

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1.09.2021

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23-31.12.2021

FERIE ZIMOWE

14-25.02.2022

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

14-19.04.2022

WYSTAWIENIE PROPONOWANYCH OCEN NIEDOSTATECZNYCH

13.12.2021

30.05.2022

WYSTAWIENIE OCEN PROPONOWANYCH

20.12.2021

10.06.2022

KONIEC I SEMESTRU

14.01.2022

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

24.06.2022

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

 

 

 

EGZAMINY KLAS ÓSMYCH

15.10.2021

12.11.2021

07.01.2022

02.05.2022

17.06.2022

 

24.05.2022

25.05.2022

26.05.2022

WYWIADÓWKI

KLASY 1-3

 

 

 

KLASY 4-8

 

 

 

GODZINA

 

22.09.2021

14.12.2021

27.04.2022

 

21.09.2021

13.12.2021

26.04.2022

 

17:00

KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA RODZICÓW

 

 

GODZINA

28.10.2021

17.03.2022

31.05.2022

 

17:00

DYREKTOR SZKOŁY

MGR BEATA GREŃ

PRZYJMUJE W GODZINACH PRACY

WICEDYREKTOR SZKOŁY

MGR BOŻENA FILIPOWSKA

PRZYJMUJE W GODZINACH PRACY

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour