• Slajd 01

     

     

     

    Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

     

     

  • Slajd 04

         Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

     


  • Slajd 02
     
     
    Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
     
     
  • Slajd 03
    "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
    Jan Paweł II  • Slajd 05

     

     

     

     

     W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


O szkole

Gmina Strumień liczy ponad 11.500 mieszkańców. Na terenie gminy znajduje się 5 szkół podstawowych. Największą placówką jest szkoła w Strumieniu. Uczniowie w klasach od pierwszej do piątej uczą się w budynku przy ulicy Młyńskiej 8, natomiast starsi uczniowie, począwszy od klas piątych -  w budynku przy ulicy 1 Maja 38.

W szkole znajduje się obecnie 25 oddziałów, w tym 4 oddziałów klas specjalnych.

Oba budynki szkoły posiadają bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową. Obok znajduje się hala sportowa i teren rekreacyjno-sportowy z placem zabaw.

Do szkoły uczęszczają dzieci mieszkające w Strumieniu i pobliskim Zbytkowie – miejscowości należącej do Gminy Strumień

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour