• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


O szkole

Gmina Strumień liczy ponad 11.500 mieszkańców. Na terenie gminy znajduje się 5 szkół podstawowych. Największą placówką jest szkoła w Strumieniu. Uczniowie w klasach od pierwszej do trzeciej uczą się w budynku przy ulicy Młyńskiej 8, natomiast starsi uczniowie, począwszy od klas czwartych -  w budynku przy ulicy 1 Maja 38.

W szkole znajduje się obecnie 25 oddziałów, w tym 2 oddziały klas specjalnych.

Oba budynki szkoły posiadają bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową. Obok znajduje się hala sportowa i teren rekreacyjno-sportowy z placem zabaw.

Do szkoły uczęszczają dzieci mieszkające w Strumieniu i pobliskim Zbytkowie – miejscowości należącej do Gminy Strumień

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour