Historia szkoły.

W drugiej połowie XIX wieku szkoła mieściła się przy dzisiejszej ulicy 1 Maja 6.

 

Uczęszczało do niej około 250 dzieci. Było to stosunkowo dużo i dlatego w latach 1887–1890 zbudowano nowy gmach szkolny, posiadający cztery pomieszczenia lekcyjne, kancelarię i mieszkanie dla kierownika. Oddalony był od dotychczasowego o około 150 m (dziś: 1 Maja 20).

 

Była to na początku szkoła czteroklasowa, choć realizowała program nauczania w okresie ośmiu lat. Tuż przed wybuchem I wojny światowej władze szkolne wyraziły zgodę na utworzenie placówki pięcioklasowej. Po uzyskaniu niepodległości, od roku szkolnego 1924/25 szkoła powszechna w Strumieniu była już sześcioklasowa. W końcowym okresie między wojennym placówka w Strumieniu, jako jedyna na tym terenie, realizowała pełny program nauczania - została przemianowana na szkołę siedmioklasową.

 

Po II wojnie światowej w 1961 roku otwarto nową szkołę podstawową z salą gimnastyczną i aulą, małym boiskiem sportowym i basenem kąpielowym przy ulicy 1 Maja 38. 

Od 1 września 1999 roku reforma szkolnictwa wprowadziła nowy typ szkoły - 3 letnie gimnazja, a szkoły podstawowe stały się 6- letnie. Przez dwa lata (1999-2001) szkoła podstawowa i gimnazjum funkcjonowały razem w jednym budynku.

 

Od roku szkolnego 2001/2002 szkołę podstawową przeniesiono do zaadoptowanego budynku przy ulicy Młyńskiej 8. Gimnazjum pozostało przy ulicy 1 Maja. 

Kolejna reforma polskiego systemu edukacji - w roku szkolnym 2017/18 połączyła na nowo oba budynki szkolne w Strumieniu. Szkoła Podstawowa ponownie stała się 8-letnią, a ostatnim rokiem funkcjonowania gimnazjów w Polsce -  stał się rok 2018/19.  Docelowo klasy młodsze tj. I-IV uczyć się będą w obiekcie szkolnym przy ulicy Młyńskiej, gdzie obecnie mieści się główna siedziba szkoły, a klasy starsze tj. V-VIII  w obiekcie przy ul. 1 Maja.