• Slajd 01

   


  Szkoła liczy 33 oddziały w tym klasy specjalne i klasy gimnazjalne. Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja. Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Grono pedagogiczne.

 Dyrekcja:

 

mgr Beata Greń

Dyrektor szkoły

Gimnastyka korekcyjna

mgr Bożena Filipowska

Wicedyrektor szkoły

Przyroda

mgr Lilla Salachna-Brzoza

Wicedyrektor szkoły

 


 

Klasy I-III

 

mgr Dorota Balas

 

mgr Ewa Rychlik

mgr Magdalena Malinowska-Pudło

Klasa Ia
Edukacja wczesnoszkolna  

Klasa Ib
Edukacja wczesnoszkolna

Klasa Ic

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Marzena Nikiel

Klasa IIa
Edukacja wczesnoszkolna  

mgr Joanna Winiarska-Czaja

 

mgr Izabela Hanzlik

mgr Dorota Gabzdyl


mgr Barbara Szczepańska

Klasa IIIa
Edukacja wczesnoszkolna  

Klasa IIIb
Edukacja Wczesnoszkolna

Klasa IIIc
Edukacja Wczesnoszkolna

Klasa IIId

Edukacja Wczesnoszkolna

mgr Adriana Kotas

Klasy Ia, Ib, Ic, IIIb, IIIc 
j. angielski

mgr Barbara Podskarbi

Klasy IIa, IIIa, IIId
j. angielski

mgr Ewa Faruga

ks. mgr Wojciech Olesiński

mgr Piotr Karp

mgr Anna Bujok

Klasa IIa - religia

Klasy IIIa, IIIb, IIIc, IIId - religia

Klasy Ia, Ib, Ic - religia

religia ewangelicka

 


 

Klasy IV-VII

 

mgr Lucyna Hawerland-Głubczyk

wychowawca klasy VIb
j. polski klasy: Va,Vb,VIa,VIb,

mgr Katarzyna Pająk

wychowawca klasy  IVb
j. polski klasy: IVa, IVb, IVc, Vc

mgr Barbara Podskarbi

wychowawca IVc
J.angielski klasy: IVc, IVd, Va, Vb, Vc

mgr Aleksandra Mrowiec

wychowawca klasy VIa 
j. angielski klasy: VIa i VIb

mgr Tamara Nowok

wychowawca klasy Vc
muzyka klasy: IVa, IVb, IVc, IVd, Va, Vb, Vc,
VIa, VIb,
plastyka klasy: IVa, IVb, IVc, IVd, Va, Vb, Vc,
VIa, VIb,

mgr Marcin Puzoń

wychowawca klasy Vb
historia klasy: Va, Vb, Vc
przyroda klasy:    IVa, IVb, IVc, IVd, Vb, VIa, VIb

mgr Bożena Filipowska

przyroda klasy: Va, Vc

gry i zabawy sportowe: Ia, Ib, Ic

mgr Dorota Banach

wychowawca klasy: IVa
matematyka  klasy: IVa, Va, Vb, VIb, VIIa

inż. Sebastian Sobkowicz

wychowawca klasy IV d
matematyka klasy: IVb, IVc, IVd, Vc, VIa

mgr inż. Jacek Matlak

zajęcia komputerowe klasy:Va, Vb, Vc,
VIa, VIb

informatyka klasy: IVa, IVb, IVc, IVd,
VIIa, VIIb, VIIc

szachy klasy: Ia, Ib, Ic, IVa, IVb, IVc, IVd,
VIIa, VIIb, VIIc

mgr Klaudia Chrapek

zajęcia techniczne klasy: Va, Vb, Vc, VIa, VIb,

technika klasy: IVa, IVb, IVc, IVd

mgr Karolina Francuz-Sojka

wychowanie fizyczne klasy: IVa, IVb,
IVd, Va

mgr Tomasz Pawiński

wychowanie fizyczne klasy: IVc, Vb, Vc,
VIa, VIb, VIIc

mgr Ewa Faruga

wychowawca klasy: Va

Religia klasy: IVa, IVb, IVc, IVd, Va, Vb, Vc,
VIa, VIb

mgr Ewa Rychlik

wychowanie do życia w rodzinie  klasy: 
IVa, IVb, IVc, IVd, Va, Vb, Vc

mgr Anna Bujok

religia ewangelicka

mgr Alina Budzik

geografia klasy: VIIa, VIIb, VIIc

mgr Alicja Galisz

fizyka klasy: VIIa, VIIb, VIIc

mgr Anna Józwik

wychowawca klasy VIIb
język angielski klasy: VIIa, VIIb

mgr Adam Kuśka

wychowawca klasy VIIa
wychowanie fizyczne klasy: VIIa

mgr Aleksandra Mrowiec

język angielski klasy: VIb, VIIc

mgr Anna Walczak

język polski klasa: IVd

mgr Agnieszka Gawron-Gaszczyk

muzyka klasy: VIIa, VIIb, VIIc

plastyka klasy: VIIa, VIIb, VIIc

mgr Halina Smol

biologia klasy: VIIa, VIIb, VIIc

mgr Iwona Swoboda

historia klasy: IVa, IVb, IVc, IVd,
VIa, VIb, VIIa

mgr Janusza Krzyżanowska

wychowanie fizyczne klasa: VIIb

mgr Karina Trojok

język niemiecki klasy: VIIa, VIIb, VIIc

mgr Kornelia Zubek

wychowawca klasy VIIc
historia klasy: VIIb, VIIc

mgr Monika Filusz

matematyka klasy: VIIb, VIIc

ks. mgr Stanisław Binda

religia klasa VIIa

mgr Teresa Kajsztura

chemia klasy: VIIa, VIIb, VIIc

mgr Waldemar Krzysiek

język polski klasy: VIIa, VIIb, VIIc

ks. mgr Wojciech Olesiński

Religia klasy: VIIb, VIIc

 


Klasy specjalne

mgr Cecylia Kwiatkowska

Wychowawca klasy 4e
nauczyciel klas specjalnych

mgr Marta Kwiatkowska

Wychowawca klasy 5d 
nauczyciel klas specjalnych 

mgr Elżbieta Macura

Wychowawca klasy 6c
nauczyciel klas specjalnych

mgr Magdalena Krzyżanowska

Wychowanie fizyczne klasy: 4e, 5d, 6c

mgr ks. Wojciech Olesiński

Religia klasy: 4e, 5d, 6c

mgr Dorota Stryczek

Muzyka klasy: 4e, 5d, 6c

 


 

Świetlica szkolna - budynek szkoły przy ulicy Młyńskiej 8

mgr Alicja Herzyk

mgr Wioletta Hanzel

 


mgr Małgorzata Orawska - pedagog

mgr Ewa Maliczak - pedagog

mgr Sonia Wojtowicz-Pyzia - psycholog


Biblioteka szkolna

mgr Alina Budzik

mgr Lucyna Wawrzyczek

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour