Bezpieczna droga do szkoły.

Opublikowano: sobota, 29, październik 2011 20:15

 

Drodzy Rodzice!
 

Dyrekcja i nauczyciele SP w Strumieniu w trosce o bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły przypomina, iż w myśl Art. 43. Kodeksu Drogowego:
 

 * Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10   lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania.


* Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

 
* Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych.


W związku z powyższym bardzo prosimy o odpowiedzialne podejście i zapewnienie swoim pociechom bezpiecznej drogi do szkoły i ze szkoły.