• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Informacja

Z powodu urlopu wypoczynkowego sekretariaty przy ul. Młyńskiej 8 i ul. 1 Maja będą nieczynne od 13.07.2020 - 24.07.2020. 
Urlop wypoczynkowy - sekretariat ul. 1 Maja 06.07.2020 - 24.07.2020, 10.08.2020 - 14.08.2020 
Urlop wypoczynkowy - sekretariat. ul. Młyńska 8 13.07.2020 - 07.08.2020 od 13.07.2020 - 24.07.2020.

Podział na grupy- klasy pierwsze 2020/21

 

Wykaz uczniów z podziałem  na grupy do  klas I  Szkoły  Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Strumieniu na rok  szkolny 2020/2021 z dnia  10.07.2020 (po poprawkach).

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Stypendium burmistrza

Rusza nabór wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe  w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w roku  szkolnym 2019/2020. Wniosek należy złożyć do 15.07. Wniosek składa rodzic ucznia. 

O stypendium za wyniki w nauce może ubiegać się uczeń klasy IV-VIII szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Strumień, który po ukończeniu w danym roku szkolnym rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął ze wszystkich przedmiotów średnią arytmetyczną co najmniej 5,60 oraz jednocześnie reprezentował szkołę w danym roku szkolnym w konkursach i olimpiadach przedmiotowych (z wyłączeniem konkursów artystycznych i sportowych).

Czytaj więcej...

Informacja

 

Informujemy, że do 6 lipca jest możliwość składania wniosków o wprowadzenie zmian w grupach pierwszoklasistów.  Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane. 

 

 

 

 

 

Podział na grupy- klasy pierwsze 2020/21

 

Stary rok szkolny ledwo się zakończył, a my już myślami w nowym...

Serdecznie witamy naszych przyszłorocznych pierwszaków. Podział na grupy znajduje się w ZAŁĄCZNIKU

 

 

Podziękowania

W imieniu własnym i wszystkich nauczycieli chcę wyrazić ogromną wdzięczność i podziękować wszystkim Rodzicom za wytrwałą pracę ze swoimi dziećmi w ciągu całego roku szkolnego, a szczególnie w ostatnich miesiącach, kiedy ograniczeni kwarantanną społeczną zdani byliśmy na zdalną edukację. Te ostatnie tygodnie uświadomiły nam, że w wychowaniu prócz rodzicielskiej miłości potrzebna jest ogromna cierpliwość, wytrwałość, ale i konsekwentne wspieranie dziecka w jego rozwoju.
 
Dziękuję Państwu za każde miłe słowo, życzliwość, wsparcie, zaangażowanie oraz wszelkie starania, które pomogły szczęśliwie dotrzeć do końca roku szkolnego.
Życzę Państwu i nam samym, aby kolejny rok szkolny nie był dla nas zaskoczeniem w nowym funkcjonowaniu w innej już rzeczywistości. Z naszej strony dołożymy starań, aby współczesna edukacja nie była obciążeniem, ale wręcz wyzwalała w uczniach chęć poznania i działania.
 
Z życzeniami wypoczynku i zdrowia
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
SP w Strumieniu

Zwrot podręczników

 

Prosimy o zwrot książek. Po egzaminie ósmoklasisty uczniowie są proszeni o zwrot podręczników natomiast wcześniej można zwrócić pozostałe książki. Wszystkie pozostałe informacje dot. podręczników są na bieżąco przesyłane przez Librusa. 

Procedury obowiązujące w bibliotece szkolnej.

 

Rewalidacja indywidualna

Rewalidacja indywidualna w  Szkole Podstawowej im. Powstańców  Śląskich 

w Strumieniu

1.W zajęciach nie  mogą uczestniczyć dzieci oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną  lub izolacją  albo mają   objawy  choroby zakaźnej.

2.W szkole  nie wolno nosić biżuterii   na rękach poniżej  łokcia  - pierścionków, zegarków, bransoletek  ( utrudniają  one   prawidłowe umycie, dezynfekcje  rąk).

3.Podczas  zajęć w miarę  możliwości  należy  używać osłony ust i nosa.

4.Podczas zajęć  nie wolno korzystać  z  telefonów.

 

5.Należy regularnie wietrzyć pomieszczenia.

Czytaj więcej...

Konsultacje w szkole

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Strumieniu w związku z wystąpieniem koronawirusa COVID- 19.

Konsultacje w szkole

1.Konsultacje mogą odbywać się indywidualnie lub w grupach do 12 osób.

2.Sale, w których odbywają się konsultacje, należy wietrzyć raz na godzinę.

3.Uczeń zobowiązany jest do zapoznania się harmonogramem konsultacji przedmiotowych i procedurą konsultacji.

4.Uczniowi nie wolno przychodzić na konsultacje, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub izolacji.

5.Uczniowie do szkoły zabierają własny zestaw podręczników, zabronione jest pożyczanie ich od innych uczniów.

6.Przed wejściem do szkoły uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce.

7.Należy zachować dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły.

 
Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour