• Slajd 01

   


  Szkoła liczy 33 oddziały w tym klasy specjalne i klasy gimnazjalne. Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja. Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

W dniu 22 czerwca oficjalnie zakończyliśmy rok szkolny. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji. Za zdjęcie dziękujemy Pani Magdzie Malinowskiej-Pudło.

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Sznupek odwiedził pierwszoklasistów

Pod koniec maja uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Strumieniu uczestniczyli w lekcjach wychowania komunikacyjnego. Zajęcia prowadził policjant z Wydziału Ruchu Drogowego KP w Cieszynie – aspirant Grzegorz Handzel. Tematem spotkania była: "Bezpieczna droga do szkoły i domu". Pierwszoklasiści uczyli się  prawidłowego przechodzenia  przez "zebrę" w towarzystwie słynnej policyjnej maskotki – Sznupka oraz poznali najważniejsze zasady bezpieczeństwa na drodze.

Czytaj więcej...

Apel

W środę 20.06 odbył się apel podsumowujący osiągnięcia uczniów w minionym roku szkolnym.

Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć.

Nagrodzonym uczniom szczerze gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

Czytaj więcej...

EPSILON w szkole – czyli warsztaty profilaktyczne w klasach czwartych

Uczniowie klas czwartych wraz z wychowawcami uczestniczyli pod koniec roku szkolnego w trzygodzinnych  warsztach prowadzonych przez psychologów z bielskiego Stowarzyszenia "Epsilon Plus".
Celem programu było przede wszystkim:
•    rozwijanie umiejętności efektywnego komunikowania się, mówienia odważnie  i wprost o swoich uczuciach, przyjmowania z szacunkiem zdania innych,
•    ułatwianie radzenie sobie z sytuacjami trudnymi i stresowymi, kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów bez używania przemocy,
•    budowanie poczucia własnej wartości,
•    budowanie postaw prospołecznych w grupach rówieśniczych  oraz wzmacnianie wychowawców w roli osób znaczących  dla dziecka.

Czytaj więcej...

Klasy 5

 

 

Nowy podział uczniów na klasy  ( 5a, 5b i 5c ) znajduje się do wglądu w sekretariacie szkoły przy ulicy Młyńskiej 8.

 

 

 

Zakończenie roku szkolnego


22 czerwca piątek

8.00   -  zakończenie dla klas II Gim. – w auli
8.00  -  Msza św. dla klas 1 -5   - dla nich o 9.00 zakończenie ul. Młyńska
9.00  -  Msza św. dla klas 6 -7 i II Gim.
10.00 – zakończenie dla klas  6-7 -  w auli
11.00  - Pożegnanie klas III Gim.

13.00 konferencja podsumowująca
W czwartek o godz.18.00 Msza św. dla kl. III Gim

Informacja od dyrekcji

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej zatrudni od września nauczyciela języka niemieckiego- na zastępstwo ( cały etat).

 

Podania proszę składać w sekretariacie szkoły ul. Młyńska 8.

 

 

 

Informacja od dyrekcji

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strumieniu zatrudni 2 konserwatorów na 1/2 etatu:

- budynek przy ulicy Młyńskiej

- budynek przy ulicy 1 Maja

Oferty proszę składać do 25 czerwca 2018 w sekretariacie szkoły ul. Młyńska 8.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 28 czerwca od 11.00 do 12.00 w gabinecie dyrektora przy ulicy Młyńskiej 8.

W naszej szkole potrafią mówić gwarą!

17 maja w sali widowiskowej MGOK  w Strumieniu zorganizowano X Gminny Konkurs Gwarowy Rzóndzymy po naszymu. W tym roku uczestnicy mieli za zadanie przedstawić utwory nawiązujące do tradycji i  zwyczajów naszego terenu, głównym celem zaś było propagowanie piękna poezji i prozy Śląska Cieszyńskiego. 

Czytaj więcej...

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour