• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Informacja od dyrekcji

Szanowni Rodzice!

W związku z wymaganiami dotyczącymi pracy w klasach 1-3 informujemy, że w  roku szkolnym 2020/2021 obecne już klasy trzecie zostaną podzielone na  3 grupy.

W czasie roku szkolnego przybyło bardzo dużo dzieci, co przekroczyło dopuszczalną liczbę uczniów  w klasie.

Beata Greń

Dyrektor Szkoły

Informacja od dyrekcji

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strumieniu informuje, że zatrudni nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w pełnym wymiarze godzin. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły na ulicy Młyńskiej 8. 

 

 

 

 

Informacja

Z powodu urlopu wypoczynkowego sekretariaty przy ul. Młyńskiej 8 i ul. 1 Maja będą nieczynne od 13.07.2020 - 24.07.2020. 
Urlop wypoczynkowy - sekretariat ul. 1 Maja 06.07.2020 - 24.07.2020, 10.08.2020 - 14.08.2020 
Urlop wypoczynkowy - sekretariat. ul. Młyńska 8 13.07.2020 - 07.08.2020 od 13.07.2020 - 24.07.2020.

Podział na grupy- klasy pierwsze 2020/21

 

Wykaz uczniów z podziałem  na grupy do  klas I  Szkoły  Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Strumieniu na rok  szkolny 2020/2021 z dnia  10.07.2020 (po poprawkach).

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Stypendium burmistrza

Rusza nabór wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe  w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w roku  szkolnym 2019/2020. Wniosek należy złożyć do 15.07. Wniosek składa rodzic ucznia. 

O stypendium za wyniki w nauce może ubiegać się uczeń klasy IV-VIII szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Strumień, który po ukończeniu w danym roku szkolnym rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął ze wszystkich przedmiotów średnią arytmetyczną co najmniej 5,60 oraz jednocześnie reprezentował szkołę w danym roku szkolnym w konkursach i olimpiadach przedmiotowych (z wyłączeniem konkursów artystycznych i sportowych).

Czytaj więcej...

Informacja

 

Informujemy, że do 6 lipca jest możliwość składania wniosków o wprowadzenie zmian w grupach pierwszoklasistów.  Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane. 

 

 

 

 

 

Podział na grupy- klasy pierwsze 2020/21

 

Stary rok szkolny ledwo się zakończył, a my już myślami w nowym...

Serdecznie witamy naszych przyszłorocznych pierwszaków. Podział na grupy znajduje się w ZAŁĄCZNIKU

 

 

Podziękowania

W imieniu własnym i wszystkich nauczycieli chcę wyrazić ogromną wdzięczność i podziękować wszystkim Rodzicom za wytrwałą pracę ze swoimi dziećmi w ciągu całego roku szkolnego, a szczególnie w ostatnich miesiącach, kiedy ograniczeni kwarantanną społeczną zdani byliśmy na zdalną edukację. Te ostatnie tygodnie uświadomiły nam, że w wychowaniu prócz rodzicielskiej miłości potrzebna jest ogromna cierpliwość, wytrwałość, ale i konsekwentne wspieranie dziecka w jego rozwoju.
 
Dziękuję Państwu za każde miłe słowo, życzliwość, wsparcie, zaangażowanie oraz wszelkie starania, które pomogły szczęśliwie dotrzeć do końca roku szkolnego.
Życzę Państwu i nam samym, aby kolejny rok szkolny nie był dla nas zaskoczeniem w nowym funkcjonowaniu w innej już rzeczywistości. Z naszej strony dołożymy starań, aby współczesna edukacja nie była obciążeniem, ale wręcz wyzwalała w uczniach chęć poznania i działania.
 
Z życzeniami wypoczynku i zdrowia
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
SP w Strumieniu

Zwrot podręczników

 

Prosimy o zwrot książek. Po egzaminie ósmoklasisty uczniowie są proszeni o zwrot podręczników natomiast wcześniej można zwrócić pozostałe książki. Wszystkie pozostałe informacje dot. podręczników są na bieżąco przesyłane przez Librusa. 

Procedury obowiązujące w bibliotece szkolnej.

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour