• Slajd 01


  W naszej szkole znajduje się 18  klas oraz 4 zespoły terapeutyczne. Posiada ona: bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową. Obok znajduje się hala sportowa.

 • Slajd 04  Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.


 • Slajd 02


  W maju 2011r. został otwarty nowo wybudowany szkolny plac zabaw. Otwarcie tego placu zabaw, to dowód na to, jak dużo może dać współpraca ludzi otwartych na potrzeby innych, a nie tylko na siebie.

 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Nowe przepisy związane z ważnością legitymacji szkolnych

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 wprowadzającym m.in. numer PESEL do nowych wzorów legitymacji uczniowskich informujemy, że legitymacje szkolne wydawane wg dotychczasowych wzorów zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie legitymacji, nad tekstem poświadczającym uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach, wpisany zostanie odręcznie PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nr PESEL nie posiada - seria i numer paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ucznia.
Wpisu tego dokonuje wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły, a następnie opatruje go małą pieczęcią szkoły. Legitymacje bez wpisanego numeru PESEL bądź numeru innego dokumentu tożsamości będą traktowane jako nieważne i nie uprawniające do ulgowych przejazdów.

Podręczniki


INFORMUJEMY, ŻE DLA KLASY I  II  i  IV OTRZYMUJĄ  WE WRZEŚNIU 2015R.  W SZKOLE  BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI .


POZOSTAŁE PODRĘCZNIKI WG WYKAZU.
Fotorelacja z V Pikniku Rodzinnego cz. III

Ostania część zdjęć z V Rodzinnego Pikniku.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Cieszymy się, że byliście w ten dzień z nami.

 

 

Czytaj więcej...

Fotorelacja z V Pikniku Rodzinnego

Za zdjęcia z pikniku dziękujemy p. Magdalenie Malinowskiej - Pudło.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 

 

 

Czytaj więcej...

Podziękowanie za pomoc

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich wraz z uczniami składają gorące podziękowanie za trud, wysiłek,  zaangażowanie oraz dyspozycyjność, włożoną  w przygotowanie V Pikniku Rodzinnego
wraz z życzeniami dalszych sukcesów zawodowych i w życiu  prywatnym.


Pomoc w organizacji V Pikniku Rodzinnego:
1.    Pani Annie Grygierek – Burmistrzowi Strumienia
2.    Panu Dawidowi Janikowi  - MGOK w Strumieniu ,
3.    ZGKM w Strumieniu
4.    Radzie  Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich  w Strumieniu, rodzicom i dziadkom  naszych uczniów

Czytaj więcej...

Wizyta w Chorwacji

Kolejna odsłona wizyt Reksia naszej podróżującej maskotki po krajach partnerskich tym razem z gościnnej Chorwacji.

Blog można zobaczyć TUTAJ.

 

 

Wstępna lista przyszłych pierwszoklasistów

 

 

W załącznikach można znaleźć listę uczniów, którzy od przyszłego roku będą uczęszczać do klas pierwszych. Lista z wielu przyczyn może ulec zmianie!

Lista - część pierwsza.

Lista - część druga.

 

 

Test Coopera 2015

 

 

Dnia 28 maja 2015r. w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich na stadionie w Strumieniu odbył się Test Coopera

Wyniki znajdują się TUTAJ.Czytaj więcej...

Najsprawniejszy uczeń szkoły 2015

Dnia 27 maja 2015 na hali sportowej oraz stadionie w Strumieniu odbył się w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich konkurs pod nazwą  „Najsprawniejszy uczeń naszej szkoły” w oparciu o Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej. 84 uczniów z klas 4, 5, 6 oraz klas specjalnych (50 chłopców i 34 dziewcząt) zmagało się w 7 próbach: bieg wahadłowy 4x10m, skok w dal z miejsce, skłon, siady z leżenia (30s), zwis na drążku lub podciąganie na drążku, bieg 50m ze startu wysokiego oraz bieg długi 600m lub 800m lub 1000m.

Dziękujemy RADZIE RODZICÓW za ufundowanie medali oraz firmie INTERMARCHE za ufundowanie batonów dla każdego uczestnika.

Czytaj więcej...

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour