• Slajd 01


  W naszej szkole znajduje się 18  klas oraz 4 zespoły terapeutyczne. Posiada ona: bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową. Obok znajduje się hala sportowa.

 • Slajd 04  Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.


 • Slajd 02


  W maju 2011r. został otwarty nowo wybudowany szkolny plac zabaw. Otwarcie tego placu zabaw, to dowód na to, jak dużo może dać współpraca ludzi otwartych na potrzeby innych, a nie tylko na siebie.

 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Finał Czwartków LA 2015 w Łodzi

W dniach 19-21.06.2015 r. w Łodzi rozegrany został XXI Ogólnopolski Finał Czwartków LA. Po przeprowadzeniu 7 spotkań lekkoatletycznych, które rozpoczęły się już 18.09.2014 r. a prowadzone były na stadionie SOSiR w Skoczowie w ramach III Skoczowskich Czwartków LA, rozegrany został Finał Miejski, który wytypował najlepszych zawodników z poszczególnych konkurencji dając im możliwość startu w finale ogólnopolskim.

Czytaj więcej...

Konkurs Recytatorski "Rzóndzymy po Naszymu"

VII KONKURS RECYTATORSKI „RZÓNDZYMY PO NASZYMU” odbył się 3 czerwca 2015r. w Pruchnej. W tym roku uczestnicy zobowiązani byli przygotować recytację wybranych utworów autorstwa nieżyjącego już twórcy ludowego Jana Chmiela. Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w tym konkursie, zajmując wysokie lokaty.
I miejsce w kategorii dzieci klas starszych zajęła Magdalena Pisarek z klasy Vc , na II miejscu znalazła się uczennica klasy IVa  - Dominika Myrczek.   Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami oraz drobnymi upominkami ufundowanymi  przez organizatorów konkursu. Za zdjęcia z konkursu dziękujemy p. Pisarek.

Czytaj więcej...

Lista uczniów przyjętych do klasy I z podziałem na grupy klasowe

 

 

Wszelkie prośby o ewentualne przeniesienie dziecka do innej grupy będą rozpatrywane przez dyrekcję szkoły w terminie do 14 sierpnia. Pisemne uzasadnienia można składać w sekretariacie szkoły.

Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej – podział na grupy klasowe.

 

 

Nowe przepisy związane z ważnością legitymacji szkolnych

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 wprowadzającym m.in. numer PESEL do nowych wzorów legitymacji uczniowskich informujemy, że legitymacje szkolne wydawane wg dotychczasowych wzorów zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie legitymacji, nad tekstem poświadczającym uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach, wpisany zostanie odręcznie PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nr PESEL nie posiada - seria i numer paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ucznia.
Wpisu tego dokonuje wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły, a następnie opatruje go małą pieczęcią szkoły. Legitymacje bez wpisanego numeru PESEL bądź numeru innego dokumentu tożsamości będą traktowane jako nieważne i nie uprawniające do ulgowych przejazdów.

Podręczniki


INFORMUJEMY, ŻE DLA KLASY I  II  i  IV OTRZYMUJĄ  WE WRZEŚNIU 2015R.  W SZKOLE  BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI .


POZOSTAŁE PODRĘCZNIKI WG WYKAZU.
Fotorelacja z V Pikniku Rodzinnego cz. III

Ostania część zdjęć z V Rodzinnego Pikniku.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Cieszymy się, że byliście w ten dzień z nami.

 

 

Czytaj więcej...

Fotorelacja z V Pikniku Rodzinnego

Za zdjęcia z pikniku dziękujemy p. Magdalenie Malinowskiej - Pudło.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 

 

 

Czytaj więcej...

Podziękowanie za pomoc

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich wraz z uczniami składają gorące podziękowanie za trud, wysiłek,  zaangażowanie oraz dyspozycyjność, włożoną  w przygotowanie V Pikniku Rodzinnego
wraz z życzeniami dalszych sukcesów zawodowych i w życiu  prywatnym.


Pomoc w organizacji V Pikniku Rodzinnego:
1.    Pani Annie Grygierek – Burmistrzowi Strumienia
2.    Panu Dawidowi Janikowi  - MGOK w Strumieniu ,
3.    ZGKM w Strumieniu
4.    Radzie  Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich  w Strumieniu, rodzicom i dziadkom  naszych uczniów

Czytaj więcej...

Wizyta w Chorwacji

Kolejna odsłona wizyt Reksia naszej podróżującej maskotki po krajach partnerskich tym razem z gościnnej Chorwacji.

Blog można zobaczyć TUTAJ.

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour